• Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon

TJALLING VISSER HOLY MAGIX

Het spel is onloochenbaar. Men kan bijna al het abstracte loochenen: recht, schoonheid, waarheid, goedheid, geest, God. Men kan den ernst loochenen. Het spel niet.

 

 – J. Huizinga, Homo Ludens, 1938

Tjalling Visser (Utrecht, 1980) onderzoekt in zijn werk het fenomeen ‘spelen’ als intrinsiek onderdeel van zijn kunst en kunstenaarschap. Zijn sculpturen en installaties, veelal opgebouwd uit verweerde speelgoedonderdelen, kenmerken zich door de tijdelijkheid van hun bestaan en een speelse ongedwongenheid waarmee dit kenbaar wordt gemaakt. Zo worden complete sculpturen na verloop van tijd mogelijk verder uitgebouwd tot installaties, om vervolgens te worden afgebroken tot losse elementen en daarna als basismateriaal te worden hergebruikt voor nieuwe sculpturen. Wie goed kijkt naar het werk van Visser, valt al snel op dat niet alleen de speelgoedonderdelen verwijzen naar een spel dat wordt gespeeld, maar het fenomeen ‘spelen’ een centrale rol inneemt in het gehele proces.

 
 
 
IMG_2904.jpg

HEDEN

Het speelse in het werk van Tjalling Visser wordt benadrukt door de materialen die hij gebruikt voor zijn sculpturen en installaties. Vaak worden deze opgebouwd uit speelgoedonderdelen en verzamelingen. En gemaakt van verschillende materialen, in elke denkbare kleur en vorm. Deze onderdelen worden gecombineerd met bouw- of restmaterialen tot zorgvuldig uitgebalanceerde werken. Het speelgoed is in essentie een relikwie uit de kindertijd, die zijn eens gekoesterde waarde is verloren. Toch zijn juist deze objecten uit het verleden in staat om kunstenaar en toeschouwer te bewegen.

 

CURRICULUM VITAE

Tjalling Visser (Utrecht, 1980) onderzoekt in zijn werk het fenomeen ‘spelen’ als intrinsiek onderdeel van zijn kunst en kunstenaarschap. Zijn sculpturen en installaties, veelal opgebouwd uit verweerde speelgoedonderdelen, kenmerken zich door de tijdelijkheid van hun bestaan. Zo worden complete sculpturen na verloop van tijd mogelijk verder uitgebouwd tot installaties, om vervolgens te worden afgebroken tot losse elementen en daarna als basismateriaal wordt hergebruikt voor nieuwe sculpturen. In dit werkproces ontdoet hij zijn materialen van de oorspronkelijk context en zijn de materialen zelf leidend voor de manier waarop ze vervolgens worden gebruikt. De speelse ongedwongenheid waarmee dit gebeurt, komt ook terug in de wijze waarop hij de toeschouwer wil laten nadenken over de interpretatie van zijn werk. Door herkenbare elementen te gebruiken die direct associaties en herinneren oproepen, nodigt hij de toeschouwer onderdeel te worden van het werk en mee te spelen. Wie goed kijkt naar het werk van Visser, valt al snel op dat er niet zozeer sprake is van spelelement in zijn werk, maar dat spelen een centrale rol inneemt in zijn artistieke proces.

TENTOONSTELLINGEN / EXHIBITIONS

2019 Salon d'Hiver, ZERP Galerie, Rotterdam

2019 Open Atelierroute Dordrecht 2019, Dordrecht2018 

2018 ‘Playing Fields’, groepstentoonstelling, ZERP Galerie, Rotterdam

2018 BeWarehouse of Art, groepstentoonstelling, Bergen (NH)

2017  Salon d'Hiver, ZERP Galerie, Rotterdam

2017  PAN Amsterdam, ZERP Galerie, Amsterdam

2017 Kunstmoment Diepenheim, overzichtstentoonstelling, Diepenheim

2016 Eldorado 3000 ’Neck of the Woods’, groepstentoonstelling, Rotterdam

2016 ‘Happily Ever After’, ZERP Galerie, groepstentoonstelling, Rotterdam

2015  ‘Behind the Painted Smile’, ZERP Galerie, Rotterdam

2014   Eldorado 3000 ‘A promise of a future’, Rotterdam

2014   ‘Sharp/Square/Sacred’, ZERP galerie, Rotterdam

2013   Salon ZERP, groepstentoonstelling, ZERP Galerie, Rotterdam

2013 ‘Symbiosis’, groepstentoonstelling, ZERP Galerie, Rotterdam

2012 Art at RedLight, Nieuwe Kerk, groepstentoonstelling, Amsterdam

2012 Kunst Rai, groepstentoonstelling, Amsterdam

2012 Slick Brussels, groepstentoonstelling, Brussel, België

2011 Holy Magic, solotentoonstelling, ZERP Galerie, Rotterdam

2011 Villa Arson, Artist in Residence, Nice, Frankrijk

2010 Frieze Art Fair, performance, Londen, Engeland

2010 Pretome du septembre, performance, Toulouse, Frankrijk

2010 Van Abbe Museum, performance, Eindhoven

2009 Sequences, performance, Reykjavik, IJsland

2009 Fotomuseum, installatie, groepstentoonstelling, Rotterdam

2009 St. Wei, installatie, groepstentoonstelling, Eindhoven

2008 St. MP3, installatie, Groningen

2008 Balen Festival, installatie, Enschede

2007 Pakt, installatie, groepstentoonstelling, Amsterdam

2007 RONMANDOS, tentoonstelling met Roderick Hietbrink, Rotterdam

2006 Galerie Pool 120, solotentoonstelling, Rotterdam

2006 De Chellerie, groepstentoonstelling, Amsterdam

2006 De Bewaerschole, tentoonstelling met Erik Sep, Burghaamstede

’01-‘05 Verschillende tentoonstelling/exposities o.a.: CBK Dordrecht

PRIJZEN EN NOMINATIES  / AWARDS  AND NOMINATIONS

2003 Nominatie Maaskant Prijs, Rotterdam, NL
2002 Publieksprijs – (i.s.m. Erik Sep) Shell Young Art Awards, Rotterdam, NL
2002 Nominatie Drempelprijs

PERSONALIA / OPLEIDING

Tjalling Visser

Utrecht, 4 april 1980

tjalling.net@gmail.com

OPLEIDING / EDUCATION

1998 – 2002 Willem de Kooning Academie 

 

CONTACT

Bedankt voor je interesse. Neem voor vragen of studiobezoeken contact op.

Tjalling Visser 

Nieuwstraat 12-24

3311 XR Dordrecht

tjalling.net@gmail.com
 

IMG_3005.jpg
 

©2019 by Tjalling Visser - Holy Magix.